torsdag, juli 07, 2005

Marita Ulvskog, Grevinnan af SAP

En av arbetarearistokratins företrädare, Marita Ulvskog, gick idag till attack mot en av Expressens fria opinionsbildare. Ulvskog ifrågasatte opinionsbildarens klasstillhörighet. Ulvskog glömde dock påpeka sin egen klasstillhörighet, ty med en skattefinansierad månadsinkomst på 89 000 kronor torde Ulvskog inte vara medlem av Sveriges arbetarklass. Ulvskog hävdade att Sveriges arbetarklass bestod av arbetslösa-, sjuka- och lågavlönade medborgare. Således instämde Ulvskog i att Socialdemokraternas främsta partiföreträdare ingalunda vore att beteckna såsom tillhörande Sveriges arbetarklass. Expressen tilldelade Ulvskog titeln "Grevinnan af SAP".