tisdag, augusti 02, 2005

Länspolismästare Carin Götblad

Länspolismästare Carin Götblad förvånade mig idag med anledning av ett flertal politiska utspel i samband med Stockholm Pride. Götblad hävdade att Stockholm Pride saknade politisk betydelse. Mot bakgrund av ovanstående tillät hon paraddeltagare att bära polisuniform i en förestående parad. Götblads aningslösa inställning gällande festivalens politiska betydelse visade sig dock vara falsk. Götblads tal på Stockholm Prides öppningscermoni handlade nämligen om vikten av att bekämpa oppositionella medborgare. Götblads engagemang visade att Sveriges opposition måste motarbeta såväl rådande regim som en partipolitisk polismyndighet. I en demokrati borde statsbärande parti inte inneha egen milis i form av rådande polismyndighet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Att låta poliser demonstrera i uniform är rent förjävligt. När en polis går i uniform är det som polis och inte som civil medborgare. Om en vanlig medborgare klär ut sig till polis är det en straffbar gärning. Poliser får demonstrera för vad sjutton de vill som privatpersoner på sin fritid, men de ska inte göra det i officiell klädsel!

Tommy Funebo sa...

Svenska myndigheter visar idag en ökande grad av partipolitisering och har på många håll fått karaktär av propagandainstitutioner, något som ju bl.a. professor Bo Rothstein uppmärksammat.

I Uppsala har f.ö. polismyndigheten anbringat gayrörelsens regnbågsflagga i receptionen, för att markera solidaritet med homosexuella brottosffer.

John Berg sa...

Svenska myndigheters påstådda partipolitisering upplevs i allra högsta grad oroande. En politisk organisations symbol ska givetvis inte förekomma i en reception tillhörande en polismyndighet.