torsdag, oktober 06, 2005

Aftonbladets opinionsundersökning

Junilistans Nils Lundgren tillkännagav nyligen partiets deltagande i 2006 års riksdagsval. I samband med Junilistans utspel genomförde Aftonbladets webbsida ännu en oseriös opinionsundersökning. I skrivande stund kan man utläsa följande ställning i Aftonbladets undersökning, se bild.
Socialdemokraterna rönte ingen vidare framgång i Aftonbladets undersökning. Partiet minskade med ca 14 procentenheter sedan DN/Temo:s opinionsundersökning i September 2005. Centerpartiet backade från ca 6,3 procent i DN/Temo:s mätning till 2,0 procent i Aftonbladets undersökning. Undersökningens mest oseriösa resultat torde ändå vara att ett "annat parti" erhöll 6,2 procent av rösterna. I 2002 års riksdagsval bestod nämnda kategori nästintill uteslutande av Sverigedemokraterna och SPI. Aftonbladets undersökning bjöd därmed på en häpnadsväckande om än icke trovärdig sensation. Junilistans exempellösa framgång torde också vara att betrakta såsom osannolik. Aftonbladets bristfälliga urvalsprocess medförde att antal svarande inte representerade Sveriges befolkning som helhet, vilket givetvis bidrog till ovanstående sanslösa utfall.
Varför använde Aftonbladet en statistisk undersökning, vilken ingalunda återspeglade en verklig situation i händelse av riksdagsval idag?
Min hemsidas läsare må med anledning av ovanstående inlägg vara intresserade av att ta del av nedanstående länksamling:

Sifo Research & Consulting:
Väljarbarometern *.pdf

Inga kommentarer: