måndag, november 07, 2005

Ökad psykisk ohälsa bland storstadsungdom

Dagen Nyheters webbsida rapporterade idag om ökad psykisk ohälsa bland Sveriges storstadsungdom. I en artikel redovisade man en oroande ökning av antal unga medborgare i behov av psykiatrisk hjälp. Yvonne Forsell, docent i psykiatri, medverkade i nämnda artikel. Forsell angav några huvudsakliga skäl till rådande situation, men förbisåg ändå främsta orsakerna till en utökad psykisk ohälsa bland dagens unga vuxna. Forsell menade att minskade anslag till daghem, förskola, grundskola i kombination med bristande samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och utbildningsväsende utgjorde huvudsakliga skäl till rådande situation. Forsell nämnde överhuvudtaget inte familjens- och parrelationens påverkan på en medborgares psykiska hälsa. Ändå verkade Forsell inte vara helt verklighetsfrämmande då hon även sade:

"I dag har man rationaliserat. Daghemmen, förskolorna, grundskolorna har för stora barngrupper. Barnen blir utelämnade till det enorma utbud som en storstad hela tiden lockar med. Vem ska lära dem sätta gränser?"

Vem ska egentligen uppfostra våra barn?
Försäkringskassan?
Föräldrarna?

Dagens Nyheter:
Självmord bland unga stockholmare ökar
Centrum för Folkhälsa:
Psykisk ohälsa hos unga

Inga kommentarer: