måndag, december 12, 2005

Invandrarnas brottslighet

Folkpartiets Mauricio Rojas uppmärksammade idag, i en debattartikel i Dagens Nyheter, Brottsförebyggande rådets kommande publikation angående invandrarnas brottslighet. Rojas påpekade att invandrarnas sociokulturella bakgrund delvis förklarade respektive invandrargrupps brottsbenägenhet. BRÅ:s kommande rapport borde föranleda en modifierad asyl- och invandringspolitik, ty nuvarande betraktelse av invandrarnas utanförskap torde inte utgöra en rimlig förklaring till rådande problem. Man borde rentutav hindra nyanlända invandrare tillhörande någon i aktuell undersökning överrepresenterad invandrargrupp från att äga tillträde till Sverige.

Mauricio Rojas debattartikel i Dagens Nyheter:
Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet

Inga kommentarer: