söndag, december 25, 2005

Konung Carl XVI Gustaf anförde Sveriges opposition

Dagens Nyheter rapporterade nyligen om oppositionens fega taktik i samband med tsunamikatastrofen.
Medieforskare vid Göteborgs Universitet hävdade att Kung Carl Gustaf anförde Sveriges politiska opposition:

"Oppositionen lystrade längre till statsminister Göran Perssons maning till nationell samling. Först efter den DN-intervju som hölls med Kung Carl Gustaf den 10 januari där kungen sa att: "I vissa lägen är det bättre att agera än att inte göra nåt alls", kom de första kritiska uttalandena."

Dagens Nyheter:
DN-intervju med kungen öppnade för kritik

10 kommentarer:

Anonym sa...

Tommy Funebo, som du länkar, är Sverigedemokrat, men som sådan är han inte bara en i SD relativt liberal invandrarkritisk moderat (som t ex Sten Andersson) utan en mer normal SD:are som ibland gör reklam för nazi-produktioner mm.

John Berg sa...

Funebos medlemskap i Sverigedemokraterna upphörde 2004 och han borde därmed enligt min mening inte vara att betrakta såsom sverigedemokrat. Jag vet ingenting om Funebos påstådda marknadsföring av nazimaterial med mera. Utveckla gärna ditt resonemang ytterligare och visa gärna på konkreta exempel. Jag vill inte understödja nazistisk verksamhet, men vill samtidigt inte döma någon utan egentliga bevis. Därtill vill jag påpeka att länkade bloggare inte måste sympatisera med mig. Jag kan mycket väl tänka mig att länka politiska motståndare, men då med krav på återlänkning. Återkom gärna med ytterligare information.

TF sa...

Dylika anonyma påhopp brukar jag egentligen inte bevärdiga med ett svar, men i detta fall vill jag upplysa om att jag av nätets ivrigaste sverigedemokratiske propagandist, Erik Hellsborn, nyligen rubricerats som "SD-hatare", och att jag på min blogg "Objektiv SD-blogg" beskriver mig som Sveriges främste antirasist.

Anonym sa...

Vilket larveri!

Funebo anser sig vara en av Sveriges främsta antirasister.
Det är ju bara att titta på några av klippen från hans bloggar. Jag citerar:
"Tog en paus i cafeterian och kunde se hur en barnfamilj från Gottsunda "markerat" ett helt bord med diverse handdukar, väskor medans de doppade sig i äventyrsbassängen. Kunde inte undgå tanken att dylikt beteende borde belönas genom piskning med en stålwire." Slut citat. Kommentar: Gottsunda är en av de invandratätaste stadsdelarna i Uppsala.
Jag citerar igen:
"Hur ska man kunna fortsätta driva badanläggningar om inte folk visar respekt? Tanken bleknade snabbt när jag sedan satte mig i bastun. En grupp finska romer vältrade in och klagade högljutt över den bristande bastuhettan." Slut citat. Kommentar: Fördommar så det ryker av Funebo som även han är av utländskt(?) ursprung.
Ytterligare citat:
"Mauricio Rojas, sanningssägaren för dagen. Själv insåg jag redan vid en internkurs på frivården mot slutet av nittiotalet att etniciteten är en kriminogen faktor." Slut citat. Kommentar:
Funebo anser att de flesta invandrare är brotslingar.
Ännu mera citat:
"Om man gifter sig med en person som har rötterna i ett annat land får man allt acceptera medföljande extrakostnader." Slut citat. Kommentar: Ja, kommentarer är väl överflödiga? Blanda för tusan inte er blod.

Som ni ser så är Funebo fortfarande alltigenom rasistisk. Anledningen till att han på sina bloggar lyckas dölja det så väl är att det skrivs så oändligt mycket strunt runt omkring. Vad är annars orsaken att han söker sig till partier som har en mer eller mindre rasistisk prägel?

John Berg sa...

Rasism måste inte nödvändigtvis vara en förklaring till framförda kritik mot en familj hemmahörande i Gottsunda. Huruvida Funebo avsåg visa missaktning mot annan folkgrupp kan jag ej avgöra.

Man borde även få kritisera romers agerande i en bastu utan att nödvändigtvis inneha rasistiska motiv. Man kan förvisso hävda att "finska romer" inte tillförde någon annan information annat än att visa på en nedlåtande attityd gentemot nämnda folkslag. Funebos ursprung torde vara ointressant i sammanhanget.

Huruvida etnicitet vore att betrakta som en anledning till invandrarnas brottslighet i Sverige vill jag inte uttala mig om, men Brå:s uppmärksammade rapport visade på ett samband mellan hemland och överrepresentation i brottslighet. Givetvis berörde Brå:s forskning en liten del av totala antalet invandrade medborgare från respektive land. Funebos påstådda erfarenhet från frivården och hans slutsats därav kan jag överhuvudtaget inte bedöma. Funebo skrev förvisso aldrig att en majoritet av invandrarna begick brott, vilket du hävdade i ditt inlägg ovan.

Funebos uttalande om giftermål med en person från annat land måste man nog se i ett större sammanhang.

Jag kan inte bedöma Funebos eventuella rasistiska motiv, men jag kan instämma i att hans inlägg stundom visade prov på en negativ attityd till invandrare. Funebos val av parti måste du nog fråga honom om, ty jag vet ingenting därom. Slutligen måste jag fråga vad du vill uppnå med din kritik, vill du att jag ska ta bort hans länk? SSU:s Martin Tunström länkade tidigare Funebo, vilket inte borde ligga i Tunströms intresse utifall din kritik mot Funebo stämde. Vidare så vill jag återigen påminna om att jag inte måste sympatisera med en "bloggare" med anledning av min länk till vederbörande. Jag saknade dessutom belägg avseende Funebos påstådda "reklam för naziproduktioner mm" i ditt inlägg.

Anonym sa...

Hur väl känner du Funebo? Hur många gånger har du träffat honom? Det är en _viss_ skillnad på vad han skriver på nätet och de åsikter/sympatier han uttalar i verkligheten.
Det är allmänt känt att Funebo hyser åsikter mot det rsistiska hållet.
Han duperade Expo totalt när han grät ut hos dem. Det gjorde han enbart för att han blivit åsidosatt i SD och på så vis ville skada SD. Det är väl det han gör nu med i sina bloggar?

John Berg sa...

Funebo länkade min blogg, varpå jag länkade honom, vilket utgjorde min enda egentliga kontakt med honom. Jag bedömde Funebo uteslutande utifrån hans publicerade blogginlägg, vilka inte vittnade om en uttalad rasism i min ögon. Huruvida "Det är allmänt känt att Funebo hyser åsikter mot det rasistiska hållet" vet jag inte. Likaså kan jag inte avgöra huruvida han duperade Expo, men säkerligen avsåg han misskreditera Sverigedemokraterna i samband med sin kontakt med nämnda stiftelse och via sin "Objektiv SD-blogg". Ditt inlägg antydde om att du ogillade Funebo med anledning av hans kritik mot Sverigedemokraterna, vilket gav mig en anledning att ifrågasätta din kritik av honom. Du kanske rentutav avsåg bistå SD genom att förhindra Funebo från att kritisera nämnda parti?
Jag vill se bevis gällande Funebos påstådda rasistiska motiv utifall nämnda kritik ska vara att betrakta som seriös. Jag vill inte låta någon förtala annan person på min blogg. Du riktade en allvarlig anklagelse mot Funebo i och med dina inlägg, vilka du borde belägga med bevis.

Anonym sa...

Det räcker att surfa in på http://www.analyskritik.press.se/Sverige/Partierna/SD/SD.htm och scrolla ner till tiden innan Funebos avhopp så förstår man att Funebo mycket väl visste vad partiet stod för. Eller borde förstått med all den bildning han säger sig ha.
Stieg Larsson skrev till mig i ett mail att det går inte att omvända personer över en natt, men Funebo verkar ha blivit omvänd så fort han fick foten.

John Berg sa...

Man måste nog inneha en aningen naiv inställning till SD utifall man ska undgå att skärskåda partiets stundtals främlingsfientliga politik. Tidskriften Analys & Kritik:s språkbruk vittnade om en stundom icke objektiv analys av Sverigedemokraterna. Funebos egna blogg "Objektiv SD-blogg" misskrediterade nämnda parti, vilket absolut inte vittnade om rasistiska motiv. Funebos blogg "blå revolution" innehöll inte några uppenbara inslag av rasism, än mindre inslag av nazism. Med anledning av ovan redogjorda skäl och att Funebo länkade mig från sin blogg, vill jag inte avlägsna Funebos blogg från min så kallade bloggroll. Jag kan överväga att göra ett länkbyte med dig utifall du vill ge mina framtida besökare en möjlighet att ta del av din version.

Anonym sa...

Nu så. Det dröjde inte länge förrän "sveriges störste antirasist" gjorde bort sig.
På länken http://www.tommyfunebo.blogspot.com publiceras den 13/2 inlägget "Förbjud islam" som väl säger allt. Religionsfrihet och förståelse för andra religioner säger Funebo blankt nej till.
Sedan påstår han att kristendom inte är tillåten i Saudi. Vad får han saker ifrån? Har han någonsin varit där? Nä, tänkte väl det.

Bojkotta Funebo, det han skriver är inte seriöst och på gränsen till hets mot folkgrupp.