tisdag, december 20, 2005

Linjär algebra, kurslitteratur

Jag infogade tidigare en länk till MIT:s videoinspelade föreläsningar i linjär algebra. Jag infogar härmed även en länk till en svensk lärobok i linjär algebra.

Linjär algebra, kurslitteratur (*.pdf):
Lars-Åke Lindahls linjär algebra

Inga kommentarer: