söndag, december 18, 2005

Physics, video lectures

Massachusetts Institute of Technology tillhandahåller videoinspelade föreläsningar i fysik på universitetsnivå. På universitetets hemsida, MIT OpenCourseWare, kan man ta del av nämnda kursmaterial.

Grundkurs i fysik, MIT OpenCourseWare:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-01Physics-IFall1999/VideoLectures/index.htm

Inga kommentarer: