fredag, december 23, 2005

Skicka Margareta Winberg till tjotahejti

Perssons smarta drag att tilldela Winberg en tjänst i Brasilien hjälpte föga. Winberg förmådde nyligen smuggla ut ett brev till anhöriga i Sverige. I nämnda brev gav Winberg uttryckligen sitt stöd till Laila Freivalds och hävdade att svenskarna i Sydostasien fick skylla sig själva apropå tsunamikatastrofen. Statsministern borde med anledning av Winbergs otillräckliga arbetsinsats i Brasilien och ovanstående idiotiska utspel skicka vederbörande till en ännu avlägsnare plats än Brasilien. Mitt förslag torde vara att skicka aktuell person till ett land i avsaknad av egentlig teknologi och på så vis undanröja hennes möjlighet att kommunicera med Sverige, exempelvis Tjotahejti, se Hermods atlas.

Tidigare inlägg i samma tema:
UD kritik mot Winberg

Inga kommentarer: