måndag, januari 30, 2006

SSU:s ordförande Anna Sjödin polisanmäld

SSU:s ordförande Anna Sjödin hamnade nyligen i bråk med krogvakterna på en restaurang. Sjödin hädade att vakterna benämnde henne "hora" och att hon blev misshandlad. En av vakterna, Babak Jamei, polisanmälde i gengäld Sjödin gällande våld mot tjänsteman. Jamei påstod även att Sjödin kallade honom "jävla svartskalle". Sjödin uppträdde berusad och tillkallad polis valde att placera henne i tillnyktringscell. I en framtida domstolsförhandling torde Sjödin bli dömd med anledning av att hon uppträdde berusad. En berusad person måste bevisa sin oskuld utifall vederbörande ska undgå att bli betraktad som icke trovärdig och skyldig till aktuell brottslighet. Därtill borde en krogvakts ord väga tyngre än Sjödins i en eventuell rättegång. Sjödins politiska engagemang och hennes könstillhörighet må förvisso tala till hennes fördel i en kommande rättegång.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Borde hon inte rimligen även anmälas för hets mot folkgrupp?

John Berg sa...

Lagstiftningen hets mot folkgrupp borde inte existera i en demokrati. Man borde angripa främlingsfientlighet med demokratiska medel i någon form. Sjödins påstådda uttalande borde föranleda en diskussion inom SSU gällande medlemmarnas värdegrund.

Anonym sa...

Rättprincipen är att det är åklagarens sak att bevisa skuld, inte tvärtom. Ifall någons berusning ska tas med i bilden måste blodprov tas för att konstatera alkoholhalten i blodet. Det finns ingen anledning att en krogvakts ord ska vägra tyngre än en gästs.

John Berg sa...

Din påtalade rättsprincip torde i en nutida förhandling i svensk domstol inte vara värd ett jota. I en nutida rättsprocess skulle en person bli bedömd som icke trovärdig utifall vederbörande visade sig vara påverkad vid tilltänkta gärningstillfälle. En domstol skulle i praktiken inte behöva påvisa en åtalad persons berusning via blodprov. Din naiva inställning till nuvarande rättsamhälle torde utgå från åratal av desinformation på endera juridikutbildning. En alternativ förklaring torde annars vara desinformation i form av politisk propaganda, måhända i kombination med medlemskap i ett parti.