lördag, februari 04, 2006

2005 års folkbildare och förvillare

Föreningen Vetenskap och Folkbildning utsåg tidigare 2005 års folkbildare, respektive 2005 års förvillare. Föreningen motiverade utmärkelserna på följande vis:

"Till Årets folkbildare 2005 utses författaren professor Nils Uddenberg. Han får priset för sina kunniga och tänkvärda beskrivningar av människan och hennes historia med utgångspunkt från såväl humaniora som biologi, och inte minst det evolutionära perspektivet. Nils Uddenberg är en inspirerande folkbildare och har medverkat i ett stort antal TV- och radioprogram med diskussioner om människan, filosofi och etik."

"Till Årets förvillare 2005 utses Ella Bohlin, ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor. Bohlin intervjuades nyligen i tidskriften Humanisten, och sade då: "Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt." Detta är en oansvarig hållning hos en person i hög politisk ställning."

Föreningen Vetenskap och Folkbildning:
Årets folkbildare och årets förvillare

Inga kommentarer: