tisdag, februari 28, 2006

Hakelius omättliga okunskap

Aftonbladets Johan Hakelius rubricerade härförleden en kolumn "Oron för det som inte går att mäta". Hakelius argumentation vittnade om en oförmåga att skilja på tro och vetande.

Hakelius visade även prov på avsaknad av naturvetenskaplig bildning:

"Och, det är klart, vi kör bilar med explosionsmotorer. Vi köper huvudvärkstabletter. Vi har det varmt och skönt därhemma. Mat på bordet och OS i burken. Utan att riktigt veta hur det går till."

Hakelius borde komplettera sin journalistexamen med en vidareutbildning i kemi och fysik. En journalist borde besitta kunskap hemmahörande i närapå hundraårig naturvetenskaplig forskning.

Hakelius avslutade sin kolumn med att lovorda okunskap och förlöjliga vetenskapsmän:

"Jag blir mer och mer övertygad om det här: någonstans inuti alla dessa upplysningsfanatiker finns en liten, vilsen människa. En orolig, känslosvallande typ på väg att slitas itu av rädsla för allt det där som inte går att mäta."

Hakelius beskrev naturvetarens främsta egenskap i negativa ordalag och förbisåg att en vetenskapsman måste vara aningen vilsen utifall vederbörande ska ifrågasätta tillvaron. Hakelius övertygelse oroade mig, ty en övertygad människa torde utgöra en risk i all vetenskaplig verksamhet.

Hakelius kolumn i Aftonbladet:
Oron för det som inte går att mäta

Inga kommentarer: