onsdag, mars 15, 2006

CBR: CHOICE BLUES (Abortion Video)

Jag besökte The Center for Bio-Ethical Reform (CBR) och tittade på en videosekvens vid namn "Choice Blues", se länk nedan. Nämnda videosekvens visade en kirurgisk abort. Jag tog del av riksdagspartiernas inställning till nuvarande abortlagstiftning via partiernas informationsmaterial på internet. Riksdagspartierna framförde inga krav på en förändrad abortlagstiftning och samtyckte således till nuvarande abortlag.

Abortlag (1974:595):

"1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660)."

Känsliga besökare må uppleva CBR:s bildmaterial stötande!
The Center for Bio-Ethical Reform (CBR):
www.abortionno.com

Känsliga besökare må uppleva CBR:s bildmaterial stötande!
The Center for Bio-Ethical Reform (CBR):
CHOICE BLUES (Abortion Video)

1 kommentar:

Anonym sa...

Varför anser du dig ha rätt att bestämma över andras kroppar?
Blir du personligen skadad varje gång när en abortion utförs? Nej.
Så länge andras aktioner inte skadar dig direkt ser jag inga skäl för dig att sätta upp restriktioner/regler för andra.
Om dina skäl är religiösa, ber jag dig att tänka på att alla religioners regler skiljer sig åt och gäller därför enbart för den grupp som tillhör den religionen.