torsdag, april 27, 2006

Blogginlägg om Sveriges rättsväsende

Tommy Funebo publicerade på sin blogg, blå revolution, ett inlägg på samma tema som mitt föregående blogginlägg:

"Det svenska rättsväsendet är så befriat från rättvisa och i så dålig kontakt med det allmänna rättsmedvetandet, att det ibland är svårt att veta om man sover eller är vaken!"

Även Kurt Lundgren postade ett inlägg gällande Sveriges rättsväsende:

"Jag har också av och till följt rättegången och jag kan med fyra ord sammanfatta mina intryck : Det var ett skämt. Domen är ett skämt."


"Vad vi här betraktar är ytterligare ett rättsfall där rättstatens bedömningar går på tvärs med allmänt sunt förnuft och med allmän rättsuppfattning i folkdjupet."

"Det är svårt, för att inte säga snart helt omöjligt, att betrakta Sverige som en civiliserad rättsstat; vi mäler ut oss som en extrem."


Tommy Funebos blogg, blå revolution:
Det orättfärdiga Sverige

Kurt Lundgrens blogg, östra Ölands fria horisont:
Abbasdomen ett rent skämt

Inga kommentarer: