fredag, april 07, 2006

Folkstorm mot polis och domstol

Dagens Nyheter rapporterade idag angående medborgarnas förlorade förtroende avseende polis och domstol. SOM-institutets årliga opinionsundersökning visade på en dramatisk ökning av antal medborgare i avsaknad av förtroende gällande Sveriges rättssystem. Domstolstjänstemännens ohederliga rättstillämpning och polisens otillräckliga arbetsinsats föranledde folkmajoritetens missnöje. Jag torde utgöra en av alla missnöjda medborgare med anledning av mitt nästintill obefintliga förtroende gällande polis och domstol.
Professor Lennart Weibull hävdade att negativ massmedial uppmärksamhet ingalunda allena förklarade undersökningens påvisade förtroenderas:

"Men när det gäller inställningen till domstolarna och polisen handlar det inte bara om den journalistiska rapporteringen. Det ser ut som om svenska folkets inställning förändrats mer i grunden."

Göteborgs Universitet:
SOM-institutet

Dagens Nyheter:
Vi litar på sjukvården

Tidigare inlägg i samma tema:
Styckmordet i Halmstad
Hinsehäxan
Socialdemokraternas misslyckade brottsbekämpning
Älskade Jennifer
Stora Journalistpriset 2005
Bodström hånade brottsutsatta medborgare

Inga kommentarer: