torsdag, april 06, 2006

Mozilla Firefox

Jag ersatte Internet Explorer med Firefox webbläsare. Jag noterade omgående en förbättrad prestanda. Firefox webbläsare krävde exempelvis mindre tid avseende att ladda och visa en webbsida.

Mozilla Firefox:
www.mozilla.com/firefox/

Inga kommentarer: