måndag, april 24, 2006

Podcasting från Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet lanserade nyligen lunchföreläsningar för nedladdning i mp3-format. Jag granskade nuvarande utbud och konstaterade omgående att universitets så kallade oberoende forskning oroväckande väl överensstämde med nuvarande regims politiska dogm. Nedanstående axplock av ämnen exemplifierade universitetets "objektiva" forskning:

"Vilka får vara med i ett mångkulturellt samhälle?"
"Homo på amerikabåtarna"
"Man i kvinnoyrke"

Göteborgs Universitet:
Podcasting från Göteborgs Universitet

Inga kommentarer: