lördag, april 01, 2006

Politisk indoktrinering i svensk förskola

Svenska Dagbladet rapporterade idag angående politisk indoktrinering i svensk förskola. I en förskola vid namn Kejsarkronan förmedlade föreståndarna nuvarande regims politiska budskap till förskolans barn. Föreståndarna försökte förmå förskolans barn att ifrågasätta traditionell kärnfamilj och acceptera alternativ familjebildning.
Man borde avveckla nuvarande barnomsorg och låta varje enskild familj välja barnomsorg. Måhända borde man låta införa ett barnomsorgsbidrag, vilket vardera familj kan använda till att finansiera aktuell barnomsorg. Därmed torde man förhindra Socialdemokraternas politiska indoktrinering av samhällets barn.

Svenska Dagbladet:
Kärnfamiljen norm i förskolan

Inga kommentarer: