torsdag, april 13, 2006

SAP:s havererade familje- och jämställdhetspolitik

Brottsförebyggande rådets statistik visade på en ökning av antal anmälda fall av våldtäkt och barnmisshandel.

Svenska Dagbladet:

"Antalet anmälda våldtäkter ökade med 65 procent i Stockholm första kvartalet i år. Ökningen i landet som helhet var 54 procent. Även misshandel av barn ökade kraftigt. Det visar färsk statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet."

Brå hävdade att en förändrad anmälningsbenägenhet bara delvis förklarade undersökningens utfall.

Brå:s statistik förvånade mig inte. Jag konstaterade ånyo att regeringens jämställdhets- och familjepolitik saknade verklighetsförankring. Socialdemokraternas idoga försök att påtvinga medborgarna fabricerad jämställdhet och osund samlevnadsnorm resulterade återigen i ett bakslag.

Svenska Dagbladet:
Antalet anmälda våldtäkter ökar

Inga kommentarer: