måndag, maj 29, 2006

Ny granskning av svensk rättssäkerhet

Justitiekansler Göran Lambertzs utspel gällande bristande rättssäkerhet i svensk domstol erhöll idag stöd i form av en nyligen avslutad granskning av olika brottmål.

Svenska Dagbladet:

"Axberger skriver bland annat att han hittat exempel på att domstolar låtit subjektiva föreställningar ersätta en saklig och objektiv prövning."

Svenska Dagbladet:
Risk att oskyldiga döms

Inga kommentarer: