"Det andra tunga skälet för att hemlighålla vad man hållit på med nämns däremot aldrig. Nämligen att man gör det för skydda sig själv, för att undvika kritisk granskning, och att frestelsen att göra det ökar ju sämre man lyckats med sin uppgift. Alltför många av de mest sanslösa förundersökningar som jag tagit del av på senare år har varit av just det slaget. Utredningar där varje tänkande människa haft anledning att oroa sig för polisens och åklagarens bristande yrkeskunskaper, förmåga till kritiskt tänkande och avsaknad av vanligt sunt förnuft.