tisdag, juli 04, 2006

Nya blogginlägg om Sveriges rättsväsende

Tommy Funebo publicerade återigen ett inlägg på sin blogg, Blå revolution, vilket berörde Sveriges domstolsväsende:

"Roswalls insats, som den nu är känd av bloggen, och den självklarhet varmed han fick sin vilja igenom, bekräftar bloggens konklusion att den svenska rättsstaten fallit, och att man i besparingssyfte kunde ersätta högavlönade män som Roswall med tränade chimpanser."

Kurt Lundgren återgav nyligen hovrättens domstolsförhandling i en uppmärksammad mordrättegång:

"Denna dom föranleder egentligen inga andra kommentarer än dessa : Jag har svårt att se hur jag skall kunna bli multikulturellt berikad av denna förmedeltida barbari och vidskepelse, som vi låter slå rot, och för det andra är det en hovrättsdom så stötande för den allmänna rättskänslan att jag under mina 40 år som journalist aldrig mött något motsvarande..."

Tommy Funebos blogg, Blå revolution:
Tränade chimpanser

Kurt Lundgrens blogg, Östra Ölands fria horisont:
Hedern sitter mellan kvinnans ben

Tidigare inlägg i samma tema:
Blogginlägg om Sveriges rättsväsende

Inga kommentarer: