torsdag, oktober 05, 2006

Germund Hesslow om feminism

Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, skrev en läsvärd artikel om feminism.

Hesslow i Dagens Nyheter:

"Det oskyldiga slagordet jämställdhet stod ursprungligen för något som alla anser vara rätt och bra, nämligen att ingen skall hindras att göra viktiga livsval på grund av sitt kön. Den aktuella feministiska kampen för likformighet mellan könen är däremot både omöjlig och onödig. Den är på väg att skapa nya orättvisor och den innebär att naturliga skillnader mellan könen, som kunde ha hanterats med förståelse och humor, i stället leder till onödiga samhälleliga konflikter och förgiftar personliga relationer."

Dagens Nyheter:
"Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen"

Inga kommentarer: