tisdag, december 12, 2006

Mansmisshandelns samhällskostnad

Jag läste i Svenska Dagbladet att samhällskostnaderna avseende kvinnomisshadel uppgick till mellan 2,7 och 3 miljarder kronor per år. Socialstyrelsen borde i jämställdhetens namn även uppskatta samhällskostnaderna avseende mansmisshandel, dvs psykisk och fysisk misshandel av män. Min eftersökta undersökning torde dock inte vara möjlig i Sverige, ty statsfeminismen vill inte möjliggöra forskning gällande omvänd könsmaktordning.

Svenska Dagbladet:
Våld mot kvinnor kostar miljarder

Inga kommentarer: