lördag, december 02, 2006

Uppsala universitet om Eva Lundgrens genusforskning

Jag hittade Margareta Hallbergs och Jörgen Hermanssons granskning av Eva Lundgrens pseudovetenskapliga genusforskning på Uppsala universitets hemsida.

En sammanfattning av Hallbergs och Hermanssons slutsas:

"Vår genomgång av några centrala delar av Lundgrens forskning utmynnar i en reflektion från min sida över det faktum att Eva Lundgren sedan några år har blivit tilldelad en egen avdelning inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det handlar i praktiken om en egen institution enbart för Eva Lundgren och hennes nära medarbetare. Detta är ett arrangemang som rymmer faran för det vi har kunnat identifiera i Lundgrens forskning. Vetenskapliga miljöer som inte vårdar sig om pluralism och möjligheten att ständigt ifrågasätta riskerar att bli blinda för även de uppenbara invändningarna mot de egna slutsatserna."

Uppsala universitet:
Granskning av Eva Lundgrens forskning...

Inga kommentarer: