torsdag, mars 22, 2007

Dagens Nyheter om allmänhetens förtroende för Sveriges rättsväseende

Idag offentliggjorde Brottsförebyggande rådet en utredning gällande svenska folkets förtroende avseende Sveriges rättsväsende.

Dagens Nyheter:

"Den vanligaste uppfattningen bland forskare är att brottsligheten inte ökar kraftigt, åtminstone inte totalt sett. Tvärtom minskar den på många områden, som exempelvis bilstölder och villainbrott."

Med andra ord ökade brottsligheten inom flera områden, om än inte kraftigt, eftersom brottsligheten tydligen minskade på många områden, som exempelvis bilstölder och villainbrott?

Dagens Nyheter:

"På denna punkt stämmer inte svenska folkets uppfattning med forskarnas. Hela 40 procent upplever att brottsligheten ökar kraftigt, endast 20 procent tror att den är oförändrad eller minskar."

Huruvida en ökning av antal anmälda brott vore att betrakta som kraftig torde väl i allra högsta grad vara en relativ betraktelse?
Således upplevde Sveriges medborgare en existerande ökning av antal anmälda brott, en ökning som medborgarna även bedömde vara kraftig?

Dagens Nyheters rapportering föreföll vara aningen otydlig. Jag ska i mån av tid specialgranska Brå:s utredning.

Dagens Nyheter:
Vi litar på polisen - men inte på fångvården

Brottsförebyggande rådet, Resultat från nationella trygghetsundersökningen, 2006:
Förtroendet för rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet:
Högt förtroende för rättsväsendet - men två svaga punkter

1 kommentar:

Blogge Bloggelito sa...

Jag litar å andra sidan inte det minsta på Brå. Deras standardsvar är sedan många år att all ökad brottslighet beror på ökad anmälningsbenägenhet.