onsdag, mars 14, 2007

Jämställdhet och psykisk- och fysisk ohälsa

Karolinska Institutet konstaterade föga förvånande ett samband mellan psykisk- och fysisk ohälsa och jämställdhet.

Expressen:

"Stockholm, Sundbyberg, Uppsala och Gotland till hör de mer jämställda kommunerna i landet sett till andelen kvinnliga chefer, pappalediga män och minskad löneskillnad mellan könen.
Men, visar forskning gjord vid Folkhälsoinstitutet och Karolinska institutet i Solna, det finns ett negativt samband med hälsan. Analysen visar att kvinnor och män i kommuner med relativt sett högre jämställdhet har en påtagligt lägre medellivslängd och högre sjukfrånvaro än i andra, mindre jämställda kommuner."

Expressen:
Jämställdhet farligt för hälsan?

Inga kommentarer: