tisdag, juni 05, 2007

Nej till HBT och pedofili

Massmedia uppmärksammade idag en ny svensk pedofilportal på internet. Aktuell pedofilsite förvånade mig ingalunda med tanke på rådande samhällsutveckling. Pedofilernas försök att legalisera pedofili torde vara en logisk konsekvens av nuvarande samhällsutveckling, vilken tidigare även legaliserade homo-, bi- och transsexualitet. På mindre än 30 års tid erhöll homo-, bi- och transsexuella medborgare samhällets acceptans. Gayrörelsens framgångsrika opinionsbildning resulterade till och med i att makthavarna delvis kriminaliserade kritik av homo-, bi- och transsexuell livstil. Samhällets acceptans gällande HBT torde även föranleda en framtida legalisering av pedofili!

Svenska Dagbladet:
Pedofiler på svenskt webbhotell

Dagens Nyheter:
Pedofilsajt tar skydd av lagen

15 kommentarer:

Tobias Struck sa...

I det gamla bondesamhället var det tillåtet för en husbonde att misshandla sina barn såväl som sin hustru och sitt tjänstefolk i uppfostrande syfte. Anser du att frångåendet av denna rättspraxis också är en urartning?

Majoriteten av svenska folket kommer aldrig att acceptera vuxnas sex med barn som sunt eller acceptabelt. Varför? För att många av dem är föräldrar eller har släktingar och vänner som är föräldrar - och sunda instinkter ger vid handen att sex med någon utan utvecklad sexualitet, är en kränkning och till skada.

Nu vet jag viserligen att många förgriper sig på sina egna barn och vänners barn. Men då har de ju denna sjukliga läggning som kallas för pedofili, som inte likt hbt är något medfött - utan beror på en ovilja att själv bli vuxen samt ett stört känsloliv. Det är inte vanligt. Vilka andra än pedofilerna skulle vilja tillåta sex mellan vuxna och barn?

Att aceptera hbt-personers sex med varandra är en annan sak. Hur skadar det någon inblandad? Acceptansen för hbt är bara en logisk konsekvens av en liberal stats utveckling: Vuxna medborgare bör få göra vad de vill, så länge de inte bryter kontrakt, tvingar sig på någon, stjäl eller bedrar någon ekonomiskt.

Anonym sa...

Bra inlägg. Just detta har jag hävdat gång på gång och "på köpet" fått diverse etiketter klistrade på mig såsom homofob, att jag egentligen har en undertryckt homosexualitet, att min människosyn är obehaglig och skrämmande mm. mm.

Tobias här ovan som är liberalismen personifierad verkar tycka att sex mellan syskon, föräldrar vs. vuxna barn mm. också ska vara tillåtet.

Om inte så faller hela hans resonemang.

John Berg sa...

"I det gamla bondesamhället var det tillåtet för en husbonde att misshandla sina barn såväl som sin hustru och sitt tjänstefolk i uppfostrande syfte. Anser du att frångåendet av denna rättspraxis också är en urartning?"

Nej, men ovanstående lagändring må bana väg för en framtida lagändring, vilken även må förbjuda all form av egentlig uppfostran.

"...och sunda instinkter ger vid handen att sex med någon utan utvecklad sexualitet, är en kränkning och till skada."

Så kallade "sunda instinkter" förbjöd tidigare även HBT och tog avstånd från abortion med mera. Idag torde dock många medborgare utan problem abortera ett människoliv. En förändrad sexualsyn borde även förmå medborgarna att tillåta pedofili. Samhällets acceptans gällande exempelvis homosexuell samvaro torde variera med civilisationernas historia. Måhända finns en liknande historisk acceptans avseende pedofili?

"Men då har de ju denna sjukliga läggning som kallas för pedofili, som inte likt hbt är något medfött - utan beror på en ovilja att själv bli vuxen samt ett stört känsloliv."

Man diagnostiserade tidigare även homosexuella medborgare som sjukdomsfall. Måhända kan man även "friskförklara" pedofilernas sexuella läggning?
Vilka vetenskapliga belägg finns egentligen gällande medfödd HBT?

"Att aceptera hbt-personers sex med varandra är en annan sak. Hur skadar det någon inblandad?"

Inte alls, såtillvida att man inte ansåg vederbörande vara sjuk och därigenom skada sig själv på grund av bristande sjukdomsinsikt.

"Acceptansen för hbt är bara en logisk konsekvens av en liberal stats utveckling: Vuxna medborgare bör få göra vad de vill, så länge de inte bryter kontrakt, tvingar sig på någon, stjäl eller bedrar någon ekonomiskt."

En logisk konsekvens av en liberal stats utveckling?
Ja, precis, nämnda "utveckling" borde utgöra ärendets egentliga grundproblem.

John Berg sa...

Förresten, Struck, ska två vuxna syskon få ha sex med varandra?
Ska en mamma/pappa få ha sex med sina vuxna barn?

Tobias Struck sa...

John. Ja, de senaste studierna tyder på att homosexualitet är medfödd:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?
d=597&a=413363&previousRenderType=6"

Vidare skall det inte vara din eller min eller någon kommittés uppgift att döma över om ett beteende är sjukt, om det rör två samtyckande vuxna medborgare. Om det var din eller min eller en kommittés uppgift att döma över sådant, istället för de berördas, så skulle detta kunna missbrukas. Är oralsex sjukt eller friskt? Det är upp till de samtyckande vuxna medborgare, som hänger sig åt det, att bedöma det. Inte statens.

Angående incest (tidigare kallat blodskam och belagt med dödsstraff i Sverige ända fram till 1864), så är det otillåtet mellan föräldrar och barn, andra släktingar och barn eller mellan helsyskon.

Jag anser att samtyckande sex mellan vuxna (myndiga medborgare) skall avregleras totalt.

Jag anser inte att staten skall ta ett socialt ansvar för följderna, utan att det skall lämnas till den fria solidariteten att avgöra vilka som skall stödjas socialt. De få som hänger sig åt inavel, kommer att få det svårare att accepteras och deras avkomma, om den felar, kommer att ha det svårare att överleva. Detta är ju inte önskvärt, det är därför sunda instinkter talar mot inavel.

En medfödd sexuell läggning, som talar för samkönat sex mellan samtyckande vuxna, innebär inga inavelsproblem. Dock är jag tveksam till adoptioner för homosexuella. Där anser jag att staten bör sätta en gräns, då statens uppgift bör vara att skydda individens frid och frihet. Ett barn förtjänar de bästa förutsättningar som kan ges, det torde vara uppenbart att det är två heterosexuella föräldrar. Säkerligen kan två specifika homosexuella föräldrar vara bättre än två specifika heterosexuella föräldrar, men naturens norm är heterosexualitet och det bör vara den normen som appliceras på adoptioner, som ett skydd mot att barnet mobbas eller blir förvirrat i onödan.

Vi har olika bedömningar av hur mycket en vuxen människa skall skyddas "mot sig själv", märker jag. Jag anser inte att staten skall ta något ansvar öht att skydda en vuxen människa mot fria val som rör henne själv, oavsett om det rör sexhandel, missbruk av droger, utövande av samtyckande udda sex, självmord eller att stå på torget och läsa naivistiska dikter iklädd en kanindräkt.

kazarnowicz sa...

Glöm inte omoralen i musiken! Omoralen i musiken! Stoppa den!

... och ja, klart två vuxna syskon som vill ha sex ska få ha det. De är vuxna individer som själva har rätt att bestämma över sina kroppar.

Nej, vänta nu, det var omoralen i musiken jag skulle prata om. Stoppa den!

Anonym sa...

Apropå det där om den fruktade liberala samhällsutvecklingen så är det nog på sin plats att påminna om en tid för inte så länge sedan då rassegregation och förbud mot så kallade blandäktenskap ansågs vara Guds vilja. Somliga kristna har ingenting förstått och kör vidare i samma spår. Trist.

Micke:
Spelar man Marilyn Mansons "Holy Wood" baklänges kan man höra Satan viska receptet på vaniljpraliner. Det är sant. Så är det. Lyssna noga så hör du. Det bara måste förbjudas.

John Berg sa...

c. l. k. aqurette:

Vi ska nog inte jämföra kritik avseende HBT med "rasegregation" och "förbud mot så kallade blandäktenskap". Dessutom ska man inte blanda in "Guds vilja" i mina resonemang.

Micke:

Vi ska nog försöka att inte blanda in musik.

"De är vuxna individer som själva har rätt att bestämma över sina kroppar."

Vem bestämde att en vuxen människa måste få vara fri?
Din inställning på minde en del om feministernas fåniga skäl till att tillåta abort, nämligen kvinnans påstådda rätt till egen kropp.

kazarnowicz sa...

John: Vem ska bestämma över en vuxen människa då, om hon inte är fri?

John Berg sa...

Ja du, bra fråga, Sveriges riksdag kanske?
Tilldelad sin maktposition via allmänna och fria val, kan väl inte bli bättre i en liberal medborgares ögon?

Tobias Struck sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Tobias Struck sa...

John. "Ja du, bra fråga, Sveriges riksdag kanske?
Tilldelad sin maktposition via allmänna och fria val, kan väl inte bli bättre i en liberal medborgares ögon?"

Demokratin är ingen garanti för ett liberalt samhälle. Men den är den minst dåliga vägen till det. Över 40 % av tyskarna röstade på Hitlers NSDAP. Så demokrati i sig löser ingenting. Det behövs att människor undervisas om det konsensus som medföljer i ett liberalt samhälle: Du har rätt till liv, frihet och sökandet efter lycka, liksom du också skall ge mig den rätten eller ta ditt straff för att du kränker den, liksom också jag skall ta mitt straff om jag kränker din rätt.

Undervisningen bör ske genom statlig och kommunal propaganda, statligt och kommunalt beställd konst, fria skolor och en fri media - samt genom skipande av rättvisa.

Individens rätt till fysisk frid och intellektuell såväl som ekonomisk frihet skall skyddas av både rättsapparaten och folkets kultur för att ha mening. Den är inte given av Gud eller naturen. Gud är passiv och naturen tillhör den starke. Men människan är som mest värdefull för sig själv OCH sitt samhälle, om hennes andliga styrka tillåts vara suverän över den kulturellt programmerade gruppens fysiska styrka och hennes kropp skyddas mot kränkningar av statens polis såväl som av delegerade civilgarden. Därför konstruktionen "rättigheter".

Anonym sa...

HUr kan man ens komma på tanken att jämföra pedofili med HBT? Är det ingen skillnad för dig på vuxna människor och barn?

Anonym sa...

Ella:

"Är det ingen skillnad för dig på vuxna människor och barn?"

Klart att det är men en 15-åring kan vara barn lika mycket som hon/han kan vara vuxen.

Ett förhållande mellan en förälder och dess "vuxna" barn är också incest med pedofil-inslag.

Och vad säger du om att syskon har sex? Är det ok pga. att de är vuxna?

Jag vet att det är obehagligt för hbt-vänner att behöva stå ut med jämförelserna med pedofili och annat men det är inte länge sedan de stod på exakt samma barrikader och slogs tillsammans.

John Berg sa...

Ella:

Jag gjorde ingen jämförelse mellan pedofili och HBT. Jag hävdade att en förändrad sexualmoral bestående av en utökad tolerans gällande allehanda avvikande sexuell läggning, exempelvis HBT, även i förlängningen borde åstadkomma en legalisering av pedofili.
Även medborgarnas promiskuösa leverne borde föranleda en utökad acceptans avseende pedofili. Samhällets sexualisering torde till och med vara ett än viktigare skäl till att befara en utökad acceptans gällande pedofili.