söndag, augusti 19, 2007

Jämställdhetshysterins pris

Sveriges jämställdhetshysteri torde föranleda allmän psykisk ohälsa bland medborgarna, i synnerhet bland kvinnorna.

Sveriges Radio:

"Per Carlson, sociolog och forskare på Folkhälsoinstitutet, hajade till när han började analysera resultaten.

– Unga kvinnorna mellan 16 och 20 år lider svårt av att inte ha socialt kapital, och det finns en större risk att drabbas av nedsatt psykiskt välbefinnande för den gruppen än för till exempel äldre män.

Var tredje unga kvinna mellan 16 och 20 säger att de har någon form av ångest, depression eller oro. Bara var sjätte kille säger samma sak, och bara var tionde man över 65 år."

Sveriges Radio:
Unga kvinnor lider mest av ensamhet

Inga kommentarer: