måndag, september 03, 2007

Peter Erikssons populistiska utspel i Expressen

Per E Samuelsson kommenterade Peter Erikssons populistiska utspel i Expressen härförleden.

Per E Samuelsson:

"Domstolar vill, så har det alltid varit, vara politiskt korrekta och böjer sig lydigt som björkruskor för den politiska vinden och levererar felaktigt fällande domar på löpande band."

Expressen:
Peter Eriksson vill döma oskyldiga män

Inga kommentarer: