fredag, oktober 19, 2007

Livets mening för män respektive kvinnor

Jag hittade en föreläsning från 2002 av Annica Dahlström, professor i medicinsk kemi och cellbiologi, på Folkuniversitetets hemsida. Dahströms forskning motbevisade feministernas vanföreställning gällande kön. Folkuniversitetets video gick att beskåda via RealPlayer, men jag fick inte nämnda fil att fungera med Windows Media Player, möjligen med anledning av filens förhållandevis ovanliga format, nämligen RealVideo8.

Folkuniversitetet, Den nya filosoficirkeln:
Livets mening för män respektive kvinnor (*.smi)

Bonusmaterial!

Germund Hesslow:
Jämställdhet eller likformighet
Kommentarer till debatten om feminism

Inga kommentarer: