onsdag, november 07, 2007

Kraftig ökning av mansmisshandel

Stockholm City rapporterade om kraftig ökning gällande mansmisshandel. Av någon outgrundlig anledning vågade dock inte Hilde Pape konstatera att kvinnornas våldsutövning syftade till att utöva kontroll. Pape hävdade att kvinnorna avsåg erhålla respons via våld, vilket torde vara en väl enkel förklaring. Sanningen torde vara omvänd, nämligen att kvinnornas psykiska- och fysiska misshandel av män avsåg kränka och kontrollera Sveriges män som ett led i en omvänd könsmaktsordning. Feministiskt initiativ exemplifierade omvänd könsmaktsordning och mansförtryck via partiets hetspropaganda, vilken utan tvekan torde rendera i en rättslig påföljd utifall att partiets politik angrep endera minoritetsgrupp på liknande vis, exempelvis en religiös folkgrupp, företrädelsevis judarna. Pape ska dock ha beröm med anledning av att hon vågade analysera mansmisshandel, en i jämställdhetshysterins Sverige tabubelagd angelägenhet. Papes studie visade också på kvinnornas överrepresentation gällande relationsbetingad våldsbrottslighet.

Stockholm City:

"Trots att många väljer att inte anmäla ökar antalet kvinnor som misstänks för att ha misshandlat män de känner. På tre år har antalet gått upp med 47 procent: från 283 (2004) till 417 (förra året)."

Stockholm City:
Kvinnors våld mot män ökar kraftigt

Inga kommentarer: