onsdag, mars 19, 2008

Genusperspektiv.se om Genusmaskineriet

Eminenta Genusperspektiv.se tipsade mig om bloggens genomgång av UR:s Genusmaskineriet. Föga förvånande fann Genusperspektiv.se åtskilliga faktafel, vilka givetvis syftade till att genusvinkla medborgarnas attityd till samhället. Trodde du exempelvis att kvinnorna dubbelarbetade i såväl yrkesliv som i hushåll? I så fall trodde du nämligen fel.

"Enligt Statistiska Centralbyrån finns inget belägg för att kvinnor skulle vara dubbelarbetande. Den totala arbetstiden (både hushålls- och förvärvsarbete) per dag är i snitt identisk – 7,5 timmar per dag för män och 7,25 timmar för kvinnor."

Och om du trodde att kvinnorna blev lönediskriminerade i dagens Sverige så fick du också saken om bakfoten. Lönediskriminering på grund av kön torde nämligen vara nästintill obefintlig.

"Ser man till fakta så får Jämställdhetsombudsmannen in väldigt få ärenden per år om som rör lönediskriminering på grund av kön. Antalet fall där en arbetsgivare fälls för lönediskriminering på grund av kön, är enbart några enstaka fall per år.
Detta ska sättas i relation till att vi har en svensk arbetsmarknad som består av ca 4,5 miljoner arbetstagare."

"Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket har i oberoende undersökningar kommit fram till att den löneskillnad som finns mellan män och kvinnor, och som inte går att förklara, inte är större än ca 1,5%."

Ta del av Genusperspektiv.se:s utmärkta granskning av UR:s feministpropaganda vid namn Genusmaskineriet. En förnuftig medborgare torde genomskåda makthavarnas försök att indoktrinera medborgarna i en feministisk livslögn. Alla medborgare borde gå man ur huse och bekämpa samhällets farligaste villfarelse, dvs feminismen.

Genusperspektiv.se:
Faktafel i SVT:s Genusmaskineriet

Inga kommentarer: