onsdag, mars 26, 2008

Svenska Dagbladets genusfrenesi

Svenska Dagbladet publicerade idag en genusvinklad artikel. SvD valde att tilldela aktuell artikel en nära på komisk rubrik.

Svenska Dagbladet:

"Mördarbakterier angriper kvinnor"

I SvD:s artikel framgick nedanstående procentuella fördelning.

Svenska Dagbladet:

"270 fall av infektioner som hade orsakats av invasiva grupp A streptokocker. Av dem var 12 procent kvinnor som hade fått barnsängsfeber. I Danmark var motsvarande siffra mellan 6 och 7 procent, medan andelen barnsängsfeber i England och Sverige var 3 respektive 2,6 procent."

Kvinnorna utgjorde alltså futtiga 12 procent av alla kända fall. Övriga 88 procent då? Om vi ska våga oss på att trotsa Tiina Rosenberg och tro på kön, så borde onekligen en och annan man stå att finna bland övriga 88 procent.

Svenska Dagbladet:

"Kartläggningen visar att äldre personer och medelålders missbrukande män var riskgrupper."

Infektionerna drabbade alltså mestadels äldre medborgare och medelålders missbrukande män. Ändå valde SvD att rubricera aktuell artikel med ovan nämnda löjliga rubrik, vilken fick mördarbakterierna att framstå som synnerligen patriarkala i deras strävan att angripa kvinnorna. SvD, sluta genusvinkla tidningsartiklarna!

Svenska Dagbladet:
Mördarbakterier angriper kvinnor

Inga kommentarer: