fredag, mars 28, 2008

Thomas Bodström, Tito Beltran och OS i Kina

Sveriges fd justitieminister, Thomas Bodström, förordade nyligen en svensk bojkott av OS i Kina.

Thomas Bodström:

"Jag tycker att det skickar en väldigt tydlig markering om Sverige som är känt för sitt arbete för mänskliga rättigheter gör detta."

"Vi behöver inte delta i ett spektakel runtomkring som vi vet är en jättepropaganda för en regim som dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna."

"En regim som dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna", väcker denna mening minnen från Tito Beltran-rättegången nyligen? I den rättegången företrädde Bodström, före detta justitieminister, och numera ordförande i justitieutskottet, även brottsoffret. Detta gjorde han tillsammans med åklagaren. Denna dubbelroll kommer uppenbarligen att ses som ett brott mot artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Enligt artikel 6 i konventionen "skall var och en, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag". Rättegången kan inte anses vara rättvis och opartisk om justitieutskottets ordförande också företräder offret, och därutöver i den offentliga rättegången fastställer den tilltalades skuld, långt innan domen meddelas. Enligt artikel 6 i konventionen innebär detta också ett brott mot människorättskonventionen, eftersom regeln säger att "var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts." En sån genushycklare!
Thomas Bodström borde tänka sig för både en och två gånger innan han uttalar sig om den typen av brott som han själv så uppenbart har begått. Brott mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär brott mot de mänskliga rättigheterna. Denne frasmakare visar den rätta officiella svenska inställningen till mänskliga rättigheter. Men i Sverige drabbar detta brott halva befolkningen, den manliga hälften.

Tack till Millan.

Sydsvenskan:
Bodström kräver OS-bojkott

Svenska Dagbladet:
Bodström kräver OS-bojkott

Tidigare inlägg i samma tema:
Thomas Bodström ljög om Monica Dahlström-Lannes
Monica Dahlström-Lannes övergrepp i rättssak
Monica Dahlström-Lannes föregivande av allmän ställning
Leif GW Persson om Monica Dahlström-Lannes

Inga kommentarer: