söndag, mars 09, 2008

Vill vi betala jämställdhetens pris?

Jag upptäckte att en forskargrupp nyligen verifierade min tes gällande jämställdhet, nämligen att man måste förkasta jämställdhet utifall att man vill leva i en kärleksrelation. Forskarna delgav medborgarna aktuell forskningsavhandling via en debattartikel i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter:

"Resultaten visar att jämställdhet i vardagslivet kräver ett hårt, smärtsamt och riskfyllt arbete som ofta har negativa konsekvenser i form av missnöje, konflikter och stress."

"Att kärleksförhållanden där könsrollerna avviker alltför mycket från det traditionella utsätts för stora påfrestningar visas även i omfattande statistiska analyser av risken för separation bland par i den svenska befolkningen."

"För att komma vidare i jämställdhetsarbetet kan vi inte bortse från ojämställdhetens förtjänster och jämställdhetens baksidor. Våra undersökningsresultat visar att jämställdhet uppenbarligen har ett pris som måste betalas."

Vill en kvinna verkligen vara jämställd om hon också måste betala jämställdhetens pris? Vi borde kanske rentutav överge dagens jämställdhetspolitik och motverka jämställdhet mellan könen. Måhända borde vi förstärka könsrollerna och inte rasera mannens respektive kvinnans traditionella könsroll. Att föreslå en ojämställdhetspolitik torde vara som att svära i kyrkan i dagens Sverige, men jag vill ändå drifta mig till att ifrågasätta jämställdhetens grundval.

Dagens Nyheter:
"Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida"

Kristianstadsbladet:
Kamp för jämställdhet

Inga kommentarer: