söndag, maj 18, 2008

Feministiskt initiativs Stockholmsavdelning i kris

Feministiskt initiativs Stockholmsavdelning valde 2007 att öronmärka 7 395 kr till partiets riksdagsvalskampanj 2010. År 2007 blev Fi även beviljade etableringsbidrag i egenskap av folkbildningsorganisation. Tala om att stå på två ben, vilket utgjorde Feministiskt initiativs patetiska bortförklaring i samband med att partiets bidragsmygel kom till allmänhetens kännedom.

Feministiskt initiativ torde vara ett parti i såväl ekonomisk som politisk kris. Partiledningens fatala felbedömning i och med valsatsningen i anslutning till 2006 års riksdagsval gav en fadd eftersmak. Fi tvangs exempelvis bekosta partiets löpande verksamhet, däribland partilokalens hyra, med hjälp av föreningens förtäckta partistöd i form av etableringsbidrag. Jag ska i sinom tid återkomma till Fi:s bidragsmygel. Dessförinnan måste jag dock avsätta tid till att granska Ungdomsstyrelsens dokumentation gällande Fi:s etableringsbidrag. Ungdomsstyrelsen överlämnade nämligen handlingarna till mig härom dagen.

Nåväl, tillbaka till Feministiskt initiativs politiska kris. Fi:s negativa utveckling avseende partiets medlemsantal fortskred gångna tid. Feministiskt initiativs avdelning i Stockholm rapporterade nyligen om en desarmerad medlemsgrupp på Stockholms universitet. Fi:s medlemsras riskerade att hindra partiet från att snylta på universitetets utbud av material, mötesrum med mera. Även möjligheten att indoktrinera Sveriges universitetsstuderande ungdom i feminismens lögnaktiga samhällsperspektiv torde riskera att gå förlorad i och med partiets låga medlemsantal på Stockholms universitet.
Jag vill passa på att uppmana partiets återstående medlemsskara att lämna feministsekten Fi. Feministiskt initiativ torde onekligen vara på god väg att kapsejsa.

Tidigare inlägg i samma tema:
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Bloggar.se:
, , , ,

Inga kommentarer: