onsdag, maj 07, 2008

Fi:s styrelse vilseförde partimedlemmarna?

Man måste fråga sig av vilken anledning Feministiskt initiativs styrelse valde att förlägga partiets kongress till Umeå. Partiets skrala ekonomi medförde att partimedlemmarna tvangs bekosta resa och logi på egen hand. Måhända ville Fi:s styrelse inte att medlemmarna skulle deltaga på partiets extrakongress. Möjligen fruktade man att medlemmarna skulle avslå partiledningens strävan att kandidera i såväl Europaparlamentsvalet 2009 som riksdagsvalet 2010. Om partimedlemmarna avslog ledningens proposition så skulle partiets bidragsmygel leda till en i allra högsta grad oväntad konsekvens, nämligen partiets utevaro i 2009 och 2010 års allmänna val. Partiledningen avsåg med största säkerhet aldrig att besluta om partiets valdeltagande utan partiets extrakongress avsåg hela tiden att skjuta på partiets beslut om valdeltagande till 2008 och därigenom inkassera 400 000 kr i etableringsbidrag för 2007 i egenskap av så kallad folkbildningsrörelse. Jag kan inte låta bli att fundera på om Fi:s ledning inte i själva verket genomförde en kupp i samband med helgens extrakongress i Umeå. Fi:s ledning valde av någon outgrundlig anledning att förlägga partiets kongress till norra Sverige, bortom räckhåll för partimedlemmarna, varför?

Tidigare inlägg i samma tema:
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag

Bloggar:
, , ,

Inga kommentarer: