lördag, maj 31, 2008

Världen idag om regeringens diskriminering av hemmafamiljerna

Världen idag granskade regeringens diskriminering av hemmafamiljerna, alltså en familj bestående av en förvärvsarbetande och en hemmavarande vuxen person. Regeringens orättvisa beskattning av hemmafamiljerna torde utan tvekan utgöra ett led i regimens pågående krigföring mot kärnfamiljen.

Världen idag:

"Är det rimligt att hemmafamiljen ska bestraffas ekonomiskt i det svenska systemet. Till exempel att man tvingas betala mycket högre skatt än en tvålönefamilj?"

Världen idag:
ÄR DETTA RÄTTVIST?
Centerpartiet och moderaterna: ”Hemmafamiljer är oansvariga”
Vänstern medger orättviseproblem

Bloggar.se:
, , , ,

Inga kommentarer: