lördag, augusti 01, 2009

Tasso Stafilidis, AIK och Stockholm Pride

Via Svenska Dagbladet blev jag varse att fotbollsföreningarna AIK, Djurgården och Hammarby ska deltaga i Prideparaden. AIK:s styrelseledamot Mona Enander framhöll även AIK:s roll som politisk förening.

Mona Enander:

"Det har varit på gång tidigare men av olika anledningar har det inte blivit av. inom klubben arbetar vi mycket med bland annat HBT-frågor. Detta är en led i det arbetet."

Jag som i min naiva enfald trodde att AIK utgjorde en fotbollsförening, inte en politisk förening. Jag måste nog omgående revidera min inställning till AIK, Djurgården och Hammarby. Fotbollsföreningarnas engagemang visade nämligen på att föreningarnas verksamhet inte bara torde bestå i att lira boll utan att även lura brallorna av respektive förenings ovetandes medlemsskara.

Även Djurgårdens ordförande Per Darnell försvarade föreningens medverkan i en parad med tydliga politiska förtecken.

Per Darnell:

"Vi jobbar med HBT-frågor 365 dagar om året och det är viktigare än en parad, det ingår naturligt i våra värderingar, säger han."

I samma artikel i Svenska Dagbladet meddelas även att Stockholms Lokaltrafik och en brandbild ska medverka i paradens ekipage. SL tog redan föregående parad politisk ställning. Därmed torde lokaltrafikens politiska ställningstagande inte komma som en överraskning om än lika oursäktlig som föregående års Prideparad.

Svenska Dagbladets avslutande stycke anspelade på min tidigare redogörelse av Feministiskt initiativs försök att erhålla auktoritet genom att dölja partipolitikernas partitillhörighet och verka i lönndom. I SvD-artikelns avslutande skede presenteras Vänsterpartiets riksdagsledmot Tasso Stafilidis.

Svenska Dagbladet:

"En paradutropare kommer att stå vid Sergels torg och en vid Bysis torg, uppdraget har gått till skådespelaren och författaren Tasso Stafilidis samt till dragartisten och skådespelaren Robert Fux."

Skådespelaren Tasso Stafilidis? Nog torde en riksdagsledamot vara en skådespelare, rentav stå-upp artist, men ändå?
Vi ska alltså inte tvingas utstå ett politiskt anförande utan en skådespelarinsats av "skådespelaren" Tasso Stafilidis. Tillåt mig inte att småle, tillåt mig att gapskratta.

Och till alla lallare som vill framhålla Prideparadens avsaknad av politiska motiv och att Prideparaden allena utgjorde en "kulturfestival" vill jag återge följande citat från Svenska Dagbladets artikel.

Svenska Dagbladet:

"Paraden står på tre ben. Dels är det en politisk manifestation, dels visar den på bredden i comunityn men vi vill även att det ska vara ett festtåg."

En politisk manifestation minsann, tänka sig. Vem trodde att Stockholm Pride utgjorde en opolitisk manifestation? Vem försökte man lura? Ridinstruktören Anders Borg som av en ren tillfällighet även verkade som landets finansminister? Charterresenären Carl Bildt som av någon outgrundlig anledning råkade ta med sig sin politiska portfölj på semestern? Skådespelaren Tasso Stafilidis? Skådespelaren Tasso Stafilidis, vilket skämt.

Sveriges Riksdag:
Tasso Stafilidis (v)

Svenska Dagbladet:
Fotbollspremiär i paraden

Tidigare inlägg i samma tema:
Men från Pride hörs det inget, ingenting

1 kommentar:

hogrelius sa...

Idag går Pridetåget genom Stockholm med många åskådare efter färdvägen. Otänkbart för 50 år sedan även i vårt land. I många andra länder är det fortfarande otänkbart och till och med straffbar handling.
Nu gäller det för den svenska gayrörelsen att hjälpa sina kamrater i de länder där man möter en stark mobb vilken har statsapparaten bakom sig.

Tyvärr så börjar det i vårt land att skönjas en inre strid i hbt-rörelsen. I värsta fall så kommer rörelsen att gå in i en sekttillvaro lik frikyrkorörelser.
Att sluta sig samman och bara umgås med likasinnande.
Det finns tecken att en del vill hålla sig för sig själv utan "inblandning" från det övriga samhällets medborgare.
Än värre är det om det utvecklas en anda av "övermänniskotankar" där man börjar betrakta sig som individer "bättre" än andra.
När man börjar sortera människor efter deras sexuella läggning då är man helt fel ute.
Så gjorde man för 50 år men då drabbade det hbt-människor , vänd för jösse namn inte på allt till sin motsats för vad är då vunnet?