tisdag, september 15, 2009

Claes Borgströms debattartikel i Svenska Dagbladet

Jag borde egentligen inte bemöta Claes Borgströms vilseledande artikel i Svenska Dagbladet. Jag måste dock kommentera Borgströms tämligen menlösa artikel i ett avseende. Borgström försökte nämligen i ett stycke av aktuell artikel underblåsa konspirationsteoretiska resonemang.

Claes Borgström:

"I Sverige råder inte jämställdhet. Kvinnor som grupp är utsatt för en systematisk diskriminering."

Förmodligen syftade hela Borgströms artikel till att förstärka medborgarnas vanföreställning om en så kallad könsmaktordning. Borgström försökte linda in ovanstående utdrag i en ganska intetsägande artikel om regeringens jämställdhetspolitik. Endera ouppmärksam medborgare torde riskera att utan vidare svälja ovanstående citat. Borgström hävdade att "i Sverige råder inte jämställdhet". Sveriges jämställdhetsnivå måste i allra högsta grad vara en tolkningsfråga. Borgström syftade antagligen på en statistisk jämställdhet och feministernas omöjliga målsättning att åstadkomma millimeterrrättvisa mellan könen. Borgströms tillrättalagda definition ska ses i skenet av Socialdemokraternas politiska strävan att kollektivisera medborgarna.

Vidare hävdade Borgström i ovanstående citat att "kvinnor som grupp är utsatt för en systematisk diskriminering". Än en gång försökte Borgström framställa en ovetenskaplig värdering som en obestridlig sanning. Vi vet alla att man måste framhålla mannens roll på bekostnad av kvinnornas traditionella roll i samhället om Borgströms tolkning ska vara giltlig. Feministerna borde upphöra med att diskriminera kvinnorna genom att nedvärdera kvinnornas traditionella samhällsinsats och därigenom skapa en pseudodiskriminering i avsaknad av verklighetsförankring.

Jag vill i och med ovanstående inlägg än en gång uppmärksamma medborgarna på feministernas lömska taktik att i smyg etablera en samhällslögn. Ouppmärksamma medborgare med otillräcklig slutledningsförmåga må låta sig förledas till att tro på Borgströms lögn om könsmaktordning och diskriminering.

Jag vill avslutningsvis även påtala Borgströms ovetenskapliga resonemang angående kvinnornas yrkesmässiga kompetens.

Claes Borgström:

"Det är också att godta myten att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor för att besätta hälften av platserna i styrelserummen i de stora bolagen."

Borgström presenterade föga förvånande inte några bevis gällande kvinnornas påstådda kompetens i ovanstående sammanhang. Med anledning av männens överrepresentation avseende högre teknisk utbildning måste man ifrågasätta Borgströms jämställdhetssvammel. En kvinna borde i regel inte mäkta med att överglänsa tio män i en bolagsstyrelses rekryteringsprocess. På ett utbildningsprogram som Teknisk fysik torde nämligen 90 procent av studenterna vara män.

Svenska Dagbladet:
Regeringens flathet undergräver jämställdhetsarbetet

Tidigare inlägg i samma tema:
Kompetens i politik och näringsliv

Inga kommentarer: