lördag, oktober 24, 2009

Jan Guillou i Sovjetunionens tjänst

Jag gick igenom skriverierna kring Expressens avslöjande om Jan Guillous spionverksamhet. Jag måste säga att Guillous förklaring i och med att han beskrev sin ovilja att skriva om sin relation till KGB föreföll nära på komisk.

Jan Guillou:

"Jag tycker att det är en sidohstoria som inte ledde till någonting. Den största svårigheten var att inte skriva en bok på 1 000 sidor. Det här var en återvändsgränd. Och jag tänkte att det skulle leda till tio sidor i Expressen där de kallar mig KGB-agent."

En sidohistoria? Att gå Sovjetunionens ärenden torde inte vara en ovidkommande historia utan en central del av Guillous livsgärning. Guillou försökte även urskulda sin gärning genom att påstå att hans engagemang inte "ledde till någonting". Guillou blev avlönad av KGB med anledning av att han desinformerade svenska folket gällande kriget i Vietnam. Hans artikel syftade till att understödja en USA-fientlig socialdemokratisk utrikespolitik. Inte ledde till någonting? Desinformation torde utan tvekan vara "någonting" i sammanhanget.

Jan Guillou:

"Jan Guillou bekräftar också att han fick betalt av Sovjet för att skriva en politisk artikel om socialdemokraternas förhållande till Vietnam."

Inte ledde till någonting? I egenskap av spion blev han avlönad i syfte att desinformera Sveriges befolkning. Ett beställningsjobb från sovjetiska KGB med andra ord. Om Guillous spioneri "inte ledde till någonting"? Klart som korvspad att hans spioneri ledde till någonting. Hans spioneri spelade utan tvekan Sovjets ledning i händerna. Han hade en ekonomisk och med största säkerhet även politisk vinning i att tjäna en kommunistdiktaturs säkerhetstjänst. Vad saknas i avslöjandena kring Guillous spionverksamhet? Vilka uppdrag fick Guillou egentligen av KGB? Varför ville han få kollegans hjälp med att stjäla information från amerikanska ambassaden? Guillous saga torde vara all i och med Expressens avslöjande om hans spioneri.

Aftonbladet:
Guillou arbetade för KGB

Svenska Dagbladet:
Jan Guillou arbetade för KGB

Tidigare inlägg i samma tema:
Jan Guillou avslöjad som landsförrädare

Inga kommentarer: