lördag, augusti 28, 2010

Se Sverigedemokraternas stoppade reklamfilm på YouTube

Jag tittade på Sverigedemokraternas reklamfilm, vilken TV4 valde att stoppa. Varför ska man inte få prioritera pensioner på bekostnad av flyktinginvandringens kostnader? Partiernas strävan efter mångkultur torde vara att likna vid en helig ko i svensk politik, vars konsekvens inte tål att ifrågasättas. En sådan inställning till ett politiskt projekt måste anses vara oförenlig med demokratiska värden. Således borde man nog betrakta etablissemangets ovilja att låta Sverigedemokraterna bedriva opinionsbildning avseende Sveriges flykting- och invandringspolitik som ett större demokratiproblem än innebörden av Sverigedemokraternas TV-reklam.

Medan TV-program som Idol, Paradise Hotel, Big Brother, vars främsta målsättning torde vara förnedra unga medborgare på bästa sändningstid, ges tummen upp av TV-kanalerna, stoppas en reklamfilm i vilken flyktingpolitikens höga prioritering i svensk politik ifrågasätts. TV4:s tilltag borde föranleda en diskussion gällande yttrandefrihet. Vilka budskap ska ett parti tillåtas att förmedla till landets medborgare via TV-reklam? Ska ett parti få uppmana medborgarna att arbeta istället för att supa? Ska ett parti få hota landets alla aktieägare med utökad skatt på aktier? Ta del av Sverigedemokraternas reklamfilm via nedanstående länk och bedöm själva om Sverigedemokraterna överskred yttrandefrihetens gräns.

YouTube:
Sverigedemokraternas valfilm 2010

1 kommentar:

Anonym sa...

Att diskutera prioriteringar i stadsbudgeten är en av politikens främsta uppgifter. Vård, skola, barnomsorg, militär… var vill vi lägga pengarna?! Men av någon anledning går det inte att diskutera vad flyktingmottagning och assimilation får kosta. Går det en gräns för hur mycket av stadsbudgeten som skall läggas på flyktingmottagning utan att det är "rasism"?

Det verkar som de flesta argument mot SD tar slut vid ordet "rasism"; ett enkelt sätt att aldrig möta det verkliga politiska budskapet. Att bemöta SD politik på detta sätt är lika moget som att bemöta VP´s alla argument som ”stalinims”! Det tabu som råder i debatten om invandringspolitiken visar hur osund demokratin, åsikts- och yttrandefriheten är.

Jag röstar på SD för att jag vill att mina skattepengar skall gå till skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. INTE flyktingmottagning, SFI-kurser och assimilationsproblem. Precis vad SD´s reklamfilm förmedlar!

Jag säger som Shakespear; ”A man convinced against his will, is at the same opinion still”.