fredag, januari 14, 2011

Frankrikes parlament antog könsrasistisk lag

Frankrikes parlament antog härförleden en odemokratisk diskrimineringslagstiftning i vilken landets medborgare tillskrivs olika rättigheter allena utifrån medfödda egenskaper. I Frankrike ska man kommande sex åren tillämpa mansdiskriminering vid tillsättning av storföretagens styrelseledamöter.

Aftonladet:

"Frankrikes parlament gör tummen upp för kvotering av kvinnliga styrelseledamöter. En ny lag tvingar stora företag att reservera minst 40 procent av styrelseposterna åt kvinnor inom sex år. I dag är bara 15 procent kvinnor."

Hur ska man förena kravet på att "reservera minst 40 procent av styrelseposterna åt kvinnor" med vad som avses med kvotering? Jag trodde att kvotering bestod i att en person tillhörande en prioriterad grupp hade företräde om och endast om två kandidater med likvärdig kompetens stod mot varandra? Hur ska man reservera 40 procent av styrelseuppdragen till kvinnor utan kännedom om urvalsgruppernas könssammansättning och kompetens? Man måste göra skillnad på att kvotera in kvinnor och att som i Frankrikes fall diskriminera män.

Man måste också fråga sig av vilken anledning Frankrikes parlament allena ska låta "kvotera" in kvinnor i storföretagens styrelser. Varför inte kvotera in homosexuella, mörkhyade, kortväxta, rödhåriga personer eller personer med begåvningsnedsättning i storföretagens styrelser? I synnerhet personer med begåvningsnedsättning torde med största säkerhet vara underrepresenterade i landets bolagsstyrelser. Ca 2,2 procent av ett lands befolkning anses inneha en intelligenskvot (IQ) under 69, en intelligenskvot som enligt Wechslers värderingstabell klassas som mycket låg. Varför inte lagstifta om att 2,2 procent av storföretagens styrelseledamöter måste inneha en dokumenterad begåvningsnedsättning? Jag vill i och med ovanstående inlägg på intet sätt nedvärdera personer med begåvningsnedsättning. Jag avsåg allena att visa prov på feministernas tankefel avseende rörelsens målsättning att åstadkomma en jämlik procentuell fördelning av män och kvinnor i allehanda sammanhang. Feministernas könsindelning av medborgarna torde överhuvudtaget inte vara förenlig med en humanistisk människosyn i vilken alla medborgare tillskrivs lika människovärde.

Aftonbladet:
Frankrike inför könskvotering

Tidigare inlägg i samma tema:
Religiös diskriminering i franska amatörligan

Inga kommentarer: