onsdag, mars 23, 2011

Fallet Catrine da Costa, ett rättsövergrepp i jämställdhetens namn?

Såg ni Sveriges Televisions TV-program Veckans brott om fallet Catrine da Costa igår? Professor Leif GW Persson beskrev fallet Catrine da Costa som en jämställdhetshistoria och "den främsta svenska rättsskandalen i modern tid". En före detta fru måhända i jakt på ensam vårdnad om parets gemensamma barn, ett 1,5-årigt barn som vittnade om sexualsadism och styckmord, barnpsykologer som läser barn som f-n läser Bibeln och sist men inte minst ett gäng inkompetenta politiker till nämndemän. Rättsfallet Catrine da Costa utgjorde en illa regisserad föreställning till synes baserad på en forskningsavhandling av Uppsala universitets genusforskare Eva Lundgren och med ett feministiskt lustmord på två oskyldiga män som huvudhandling.

Jan Guillou, Häxornas försvarare - ett historiskt reportage:

"Mamman började förhöra sitt barn, vilket inte kan vara lätt eftersom barnet var för litet för att kunna uttrycka sig konkret och begripligt och de förmodade händelserna dessutom låg ett drygt år tillbaka i tiden. Men under dessa förhör, som mamman säger sig anteckna efteråt ur minnet, växer undan för undan en tämligen typisk Blåkullahistoria fram. Som mamman själv meddelade i ett av de polisförhör där hon kontinuerligt redogjorde för nya rön "så har jag ju ibland så att säga legat ett halvt steg före Erika och liksom förstått vart hon ville komma ibland. Och så har hon så småningom kommit dit" (ur förhörsprotokoll av den 13 november 1985)."

Jan Guillous debattinlägg i fallet Catrine da Costa återfinns i sin helhet på www.mediemordet.com, se länk nedan.

Sveriges Television:
Veckans brott: Del 9 av 12.

www.mediemordet.com:
Artiklar, debattinlägg och uppsatser i fulltext

Inga kommentarer: