söndag, mars 06, 2011

Ibrahim Baylan och Socialdemokraternas förbannade jämställdhet

Idag avgick Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan. Baylan angav ett för honom och partiet viktigt skäl till att han avgick, se nedan.

Ibrahim Baylan:

"För det första, och kanske den viktigaste utgångspunkten för partiet, är att jag vill medverka till att vi får en jämställd partiledning. Vi ska i partiets ledning ha en kvinna och en man. För ett feministiskt parti är det en självklarhet."

Varför måste Socialdemokraternas partisekreterare vara en kvinna utifall att en person av hankön väljs till ny ordförande? Ni vet svaret.

Varför inte införa ett tudelat partiordförandeskap a la Miljöpartiet? En sådan konstruktion borde väl om någon leva upp till partiets förbannade jämställdhetskrav? Partiet måste självklart även inrätta två partisekreterare, två gruppledare i Riksdagen med mera. Partiet måste sist men inte minst tillsätta en person av varje kön på respektive position oavsett vederbörandes kompetens. Herregud, vilket genuselände!

Expressen:
Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare

Aftonbladet:
Ibrahim Baylan avgår som partisekreterare

Inga kommentarer: