torsdag, mars 17, 2011

Kronofogden och jämställdhet

Aftonbladet rapporterade idag om Kronofogdens statistik gällande ungdomars skulder. Kronofogden meddelande att kvinnornas skulder ökade mer än männens skulder, se nedan.

Aftonbladet:

"I åldersgruppen 18–25 år var de unga kvinnornas ökning av obetalda skulder dubbelt så stor som hos männen, enligt statistik från Kronofogden."

Sveriges unga män torde i jämförelse med landets unga kvinnor överlag vara överrepresenterade i Kronofogdens statistik varför Aftonbladets nyhetsartikel måste anses utgöra en positiv läsning för landets alla jämställdhetsfanatiker. Jämställdhet måste nämligen råda i såväl socialgrupp tre som i socialgrupp ett om Sverige verkligen ska bli ett jämställt land. Kvinnornas relativt låga frekvens av suicid, missbruk, trafikolyckor, kriminalitet och inte minst obetalda skulder hos Kronofogden måste i ljuset av dagens jämställdhetssträvan ses som ett jämställdhetsproblem. Sveriges feminister borde i jämställdhetslogikens namn överväga att införa så kallad negativ särbehandling avseende missbrukande kvinnor i behov av missbruksvård i syfte att uppnå en jämställd könsfördelning. Man borde även uppmana unga kvinnor att begå våldsbrott i syfte att motverka dagens ojämställda situation. Tusentals dylika jämställdhetsprojekt måste sjösättas om vi ska uppnå äkta jämställdhet i vårt avlånga land.

Förresten. Ni missade väl inte nyheten om flickorna på Gotland som fick semlor på Internationella kvinnodagen medan pojkarna på samma fritids fick hålla till godo med knäckebröd och fil? Rektorn blev tvungen att ringa upp föräldrarna och be om ursäkt.

Dagens Nyheter:

"Vi hade inte funderat djupt nog, säger rektorn Lekbir Belmhamdi."

Välkommen till feministklubben, Belmhamdi!
Jag blev inte ett dugg förvånad med anledning av Hemse-fritidsets feministiska upptåg. Genusvansinnet spårade ur åratal tillbaka i tiden i Sverige. The rest is history, som man säger.

Aftonbladet:
Unga kvinnors skulder ökar mest

Dagens Nyheter:
Bara flickorna fick semlor 8 mars

Tidigare inlägg i samma tema:
Missbruk och jämställdhet

Inga kommentarer: