fredag, mars 09, 2012

Den Helige Ande och den Helige Jämställdhet

Vem i hela världen ska Svenska kyrkan skylla sekulariseringen på? Jo, på den svenska mannen och då speciellt på mannens könsroll förstås. Vad annars? Prästen Jonas Lindberg försökte slå ett slag för ökad andlighet genom att dra till med ett genusargument, se nedan.

Jonas Lindberg:

"Det är tydligt att andligheten hänger ihop med våra nedärvda könsroller. Den kan antas gå djupt ner i magiskt tänkande kring kvinnan som skapare av liv, genom sin förmåga att föda barn. Och i riterna har familjebanden och därmed relationerna manifesterats – områden som kvinnor också mer eller mindre har fått monopol på, bland annat för att de inte har haft tillräcklig status i mäns ögon. Men det börjar bli dags för oss att omvärdera det nu, för liknande mönster lever uppenbarligen kvar än idag trots andra förändringar kring jämställdheten."

"...områden som kvinnor också mer eller mindre har fått monopol på, bland annat för att de inte har haft tillräcklig status i mäns ögon." Prata för dig själv Lindberg! Vad vet du om kvinnans status i våra ögon? "...för liknande mönster lever uppenbarligen kvar än idag trots andra förändringar kring jämställdheten." En rimlig tolkning av ovanstående mening torde vara att andlighet inte har särskilt mycket med jämställdhet att göra om mönstret lever kvar trots ökad jämställdhet. Men ack nej, inte i Sverige av idag. I genussverige ska allt och lite till förklaras med modern vidskepelse i form av könsmaktsordning, patriarkat och f-n vet allt.

Apropå att inte ha tillräckligt mycket status i någons ögon. Vilken status tillskrev Svenska kyrkan förr i tiden ogifta kvinnor som idkade könsumgänge med ogifta eller gifta män? Det är tur för Svenska kyrkan att folkets minne är kort.

Jag vet att jämställdhet är politiskt korrekt som få, men blanda för Guds skull inte ihop Jesus och Genus! Förresten Lindberg, måste inte nästa Jesus vara kvinna? Varannan damernas borde väl även gälla inom Svenska kyrkan nuförtiden? Svenska kyrkan - ta mer ansvar för er bibeltolkning!

Svenska Dagbladet:
Svenska män, ta mer ansvar för er andlighet

Inga kommentarer: