lördag, februari 26, 2005

Feministisk propaganda

I svensk dagspress återfinns återkommande inslag av feministisk propaganda med avsikt att förvrida medborgarnas samhällssyn. I dagens dagboksinlägg avses ett feministiskt argument belysas utifrån ett mera objektivt perspektiv än nyhetsmediernas gängse proklamerade version. Feministanstrukna agitatorers retorik upplevs påfallande ofta vara hemmahörande i politisk extremism. I nämnda retorik uppviglas medborgarna till konspirationsteoretiska resonemang med avsikt att motverka politiska meningsmotståndare. Konspirationsteorins innebörd gör gällande att allehanda kritik mot aktuell teori inkluderas i teorins innebörd, såtillvida att all kritik ger stöd för nämnda konspirations existens. Exempelvis hävdas svenska män utöva ett systematiskt förtryck gentemot kvinnorna i Sverige. I nämnda exempel påstås eventuell kritik mot nämnda konspiration ge stöd för densamma, ty antingen förnekas aktuell konspirations existens av männen såsom föreskrivs av teorin, alternativt förnekas konspirationens existens av kvinnorna såsom en konsekvens av förtryckets manipulativa påverkan på kvinnans medvetande. I Sverige förmedlas feminismens konspirationsteori av såväl opinionsbildare som makthavare.