torsdag, maj 19, 2005

Asyl- och invandringspolitik

En konsekvens av Sveriges misslyckade asyl- och invandringspolitik förväntas bestå i en nedmonterad välfärd. Finansminister Per Nuder deklarerade idag i ett tal vid Statistiska centralbyråns, SCB:s, demografidag att utlandsfödda medborgares sysselsättningsgrad måste uppgå till infödda svenskars sysselsättningsgrad ifall nuvarande välfärdssystem ska bevaras. Regeringens misslyckade integrationspolitik tycks därmed tillfoga Sverige avsevärd skada avseende framtida välstånd. Ingenting tycks indikera på en ökad sysselsättningsgrad bland landets utlandsfödda medborgare i ett framtida Sverige, utan tvärtom förutspås tilltagande segregation mellan landets utlandsfödda och infödda medborgare. Nuders utspel upplevs också bekräfta en väl etablerad politisk lögn gällande förda asyl- och invandringspolitiks påstådda ekonomiska lönsamhet. Initierade medborgare genomskådade förvisso nämnda lögn omgående, men en enad politikerelit vägrade länge erkänna problem förankrade i svensk asyl- och invandringspolitik. Utlandsfödda medborgare ska inte skuldbeläggas med anledning av nämnda problem, utan all skuld måste påföras riksdagspartiernas medlemsklientel och Sveriges ledande opinionsbildare.